CTS cung cấp các chương trình đào tạo hiệu quả cho khách hàng từ năm 2004. CTS cam kết phát triển nguồn nhân lực bằng cách trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ đào tạo cho doanh nghiệp hàng đầu và chất lượng cao tại Việt Nam.

Các chương trình In-house được CTS thiết kế riêng theo yêu cầu của Doanh nghiệp gồm các nội dung đào tạo phù hợp với mục tiêu và văn hóa của Công ty.

Khách hàng lựa chọn chương trình và thời gian đào tạo phù hợp. CTS thiết kế nội dung chương trình bám sát với yêu cầu của khách hàng.

Quy trình triển khai đào tạo

CTS hợp tác chặt chẽ với khách hàng thông qua quy trình bốn bước đảm bảo rằng tất cả các chương trình đào tạo được thiết kế, phân phối và theo dõi thành công, phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Phương thức đào tạo

Các chương trình có phương pháp học tập kết hợp thu hút mọi đối tượng học viên tham gia và tiếp thu kiến thức một cách tích cực.
Phương pháp đào tạo bao gồm thảo luận nhóm lớn/nhỏ, đánh giá, làm việc nhóm theo dự án, bài tập kinh nghiệm, mô phỏng, kế hoạch hành động và theo dõi sau chương trình….

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên của CTS là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, họ tận tâm nâng cao kỹ năng và kiến thức cho các học viên thông qua đào tạo thực tế, tương tác và ứng dụng thực tiễn.

Họ tạo điều kiện, huấn luyện và hướng dẫn việc học một cách thoải mái nhất.

Chương trình đào tạo

Chưa có khoá nào.

Gửi yêu cầu đào tạo tới CTS

Danh xưng(Required)

Các hình thức đào tạo khác

Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Các khóa học tiếng Anh toàn diện được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng Doanh nghiệp và Cá nhân.

Khoá Học Public

CTS cung cấp nhiều khóa đào tạo đa dạng tại các địa điểm hội nghị cao cấp tại TP.HCM, giành cho Cá nhân và Doanh nghiệp, được tổ chức hàng tháng.