Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Môi Trường Đa Văn Hóa

Khóa học được thiết kế cho tất cả nhà quản lý hay nhân viên hiện đang làm việc với những người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, đặc biệt chú trọng đến văn hóa các nước ở Liên Minh Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ.