Kỹ Năng Marketing Cần Thiết

Những người vừa bước vào lĩnh vực Marketing hay đội ngũ nhân viên tiếp thị, bán hàng mong muốn nâng cao kỹ năng hay những người quản lý muốn nắm rõ những yếu tố tiếp thị quan trọng.