Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Khóa học kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho quản lý các cửa hàng bán lẻ và nhân viên trực tiếp bán hàng, nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết, để thêm yêu nghề bán hàng và biết cách làm gia tăng doanh số một cách hệ thống và chuyên nghiệp, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của công ty.