Kỹ Năng Thuyết Trình Trong Kinh Doanh

Những người cần phải thuyết trình trong công việc như: các giám đốc, các giám sát viên, các nhóm trưởng, nhân viên kinh doanh, giám đốc kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng.