Kỹ Năng Viết Thư Tín Thương Mại Hiệu Quả

Nhân viên đang hoặc mong muốn làm việc tỏng môi trường giao tiếp quốc tế, tìm kiếm phương thức trau đồi lỹ năng viết kinh doanh chuyên nghiệp.