Kỹ Năng Dẫn Giảng

Khóa học phù hợp với cá nhân hoặc  tập thể cần kỹ năng giao tiếp và dẫn giảng trong tình huống kinh doanh, bao gồm: quản lý, trưởng nhóm, lãnh đạo các cấp…