Tài Chính Cho Cấp Quản Lý Không Chuyên

Khóa học này được thiết kế riêng cho các cấp quản lý không chuyên về tài chính, những người cần phải hiểu được ngôn ngữ và kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, cũng như muốn tự tin lên ngân sách cho kế hoạch kinh doanh của mình.