Chăm Sóc Khách Hàng và Giải Quyết Than Phiền

Đội ngũ nhân viên tiếp nhận ý kiến khách hàng cần đáp ứng mong đợi và nhằm đạt được sự hài lòng của các khách hàng khác nhau.