Tư Duy Sáng Tạo

Khóa học được thiết kế cho tất cả các đối tượng từ nhiều lĩnh vực và cấp độ khác nhau, những người cần tìm hiểu các công cụ tư duy mới để cải thiện việc ra quyết định tại nơi làm việc và dẫn trước đối thủ cạnh tranh.