CTS cung cấp các khoá học tiếng Anh toàn diện cho công ty nước ngoài và Việt Nam, được thiết kế riêng theo nhu cầu khách hàng.

Chương trình tiếng Anh
chuyên ngành theo nhóm

Các Chương trình tiếng Anh chuyên ngành theo nhóm giúp học viên cải thiện kỹ năng ngôn ngữ trong
một lĩnh vực chuyên môn hoặc giao tiếp cụ thể. Các chủ đề thảo luận và nghiên cứu điển hình được
lựa chọn dựa trên nhu cầu của những người tham gia nhóm và tất cả các chương trình đều bao gồm
các yếu tố tiếng Anh thương mại và tiếng Anh tổng quát.

Tham khảo một số chương trình Tiếng Anh dưới đây:

 • Tiếng Anh ngành Du lịch
 • Tiếng Anh Tài chính & Ngân Hàng
 • Tiếng Anh ngành Năng lượng
 • Tiếng Anh Cho Kỹ Sư
 • Tiếng Anh ngành Nhà hàng
 • Tiếng Anh ngành Khách sạn
 • Tiếng Anh Nhân sự
 • Tiếng Anh Công nghệ Thông tin
 • Tiếng Anh ngành Luật
 • Tiếng Anh ngành Marketing
 • Tiếng Anh đàm phán
 • Tiếng Anh thuyết trình
 • Tiếng Anh thư ký
 • Tiếng Anh giao tiếp xã hội
 • Tiếng Anh Kỹ thuật
 • Tiếng Anh qua điện thoại

Chương trình tiếng Anh
1 kèm 1

Chương trình được thiết kế nhằm đảm bảo việc học tiếng Anh của một cá nhân đạt hiệu quả cao . Các khóa học mang tính cá nhân nên chương trình dạy học sẽ được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cụ thể:

 • Cải thiện trình độ Tiếng Anh hiện tại
 • Nâng cao kinh nghiệm học Tiếng Anh
 • Biết cách sử dụng Tiếng Anh trong các cuộc họp,
 • thuyết trình, các sự kiện xã hội, viết báo cáo…
 • Nâng cao từ vựng trong chuyên ngành cụ thể
 • Đạt được Mục tiêu học tập chính của cá nhân học viên.
Làm gián đoạn câu nói của người khác

Đăng ký tư vấn khoá học

Danh xưng(Required)

Các hình thức đào tạo khác

Khóa học In-house

Các chương trình In-house được CTS thiết kế riêng theo yêu cầu của Doanh nghiệp gồm các nội dung đào tạo phù hợp với mục tiêu và văn hóa của Công ty.

Khoá học Public

CTS cung cấp nhiều khóa đào tạo đa dạng tại các địa điểm hội nghị cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh theo lịch hàng tháng dành cho Cá nhân và Doanh nghiệp.