Nghi Thức Xã Giao Trong Kinh Doanh

Khóa học này được thiết kế để hỗ trợ tất cả mọi người nhằm xây dựng và nâng cao hình ảnh tác phong chuyên nghiệp, tránh những lỗi xã giao thông thường để thành công trong giao tiếp và công việc.