Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng

Khóa học này được thiết kế dành cho mọi đối tượng có công việc liên quan đến công việc phỏng vấn và tuyển dụng tại các doanh nghiệp.