Kỹ Năng Nhân Sự Dành Cho Quản Lý Không Chuyên

Khóa học được thiết kế dành cho quản lý nhân sự không chuyên, đặc biệt dành cho những cá nhân còn ít kinh nghiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân sự trong tương lai.