Lãnh Đạo Tình Huống

Đối tượng đảm nhận công việc dẫn dắt và ra quyết định, bao gồm nhân viên, quản lý các cấp, giám sát viên và trưởng nhóm muốn trau dồi khả năng lãnh đạo.