Khoá học Đào Tạo Giảng Viên

Giảng viên mới, quản lý, giám sát, trưởng nhóm và những người chịu trách nhiệm cung cấp các chương trình đào tạo hay các buổi huấn luyện ngắn ở nơi làm việc.