QUẢN LÝ HIỆU QUẢ, HIỆU SUẤT CÁ NHÂN

14-15/03/2024 07-08/08/2024

TRÍ TUỆ CẢM XÚC

19-20/06/2024 02-03/10/2024

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH SÁNG TẠO

11-12/04/2024 15-16/08/2024

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN THUYẾT PHỤC

21-22/03/2024 19-20/09/2024

KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ GIẢI QUYẾT THAN PHIỀN

16-17/03/2024 10-11/10/2024

KỸ NĂNG GIÁM SÁT HIỆU QUẢ

13-14/06/2024

KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

23-24/05/2024 12-13/09/2024

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN

08-19/07/2023 14-15/11/2024

KỸ NĂNG ĐIỀU PHỐI

25-26/04/2024 17-18/09/2024

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ

22-23/08/2024 19-20/11/2024

KỸ NĂNG VIẾT THƯ TÍN THƯƠNG MẠI BẰNG TIẾNG ANH

25-26/07/2024

Form đăng ký chương trình Public

Danh xưng(Required)

Các hình thức đào tạo khác

Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Các khóa học tiếng Anh toàn diện được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng Doanh nghiệp và Cá nhân.

Khoá học In-house

Các chương trình In-house được CTS thiết kế riêng theo yêu cầu của Doanh nghiệp gồm các nội dung đào tạo phù hợp với mục tiêu và văn hóa của Công ty.