TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ PHẢN BIỆN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP 6 CHIẾC MŨ TƯ DUY