• (028) 6285 6440
  • contact@ctsvietnam.vn

Tiếp nối thành công của các sự kiện hội thảo trước, thứ 4 vừa qua CTS đã tổ chức khóa học TƯ DUY XÚC CẢM, giảng dạy bởi giảng viên Phạm Vũ Xuân Bằng.
Trong thời buổi công nghệ càng ngày càng phát triển và được sử dụng trong công việc, chúng ta càng nhận ra tầm quan trọng của cảm xúc. Các thống kê khoa học cho thấy rằng 90% người có thành tích cao nhất có Tư Duy Xúc Cảm (EQ) cao, EQ chịu trách nhiệm cho 58% hiệu suất công việc của bạn và thông số cũng cho thấy những người có EQ cao kiếm được 29.000 đô la hàng năm so với các đối tác EQ thấp của họ.
 

Facebook Twitter Google +1