• (028) 6285 6440
 • contact@ctsvietnam.vn
Khóa học này cung cấp cho học viên những kỹ năng cơ bản nhất về việc lên ngân sách và những kiến thức căn bản về kế toán. Học viên sẽ được thực hành những kỹ năng quản lý ngân sách một cách hiệu quả nhất tại nơi làm việc.

Đối tượng:
Khóa học này được thiết kế riêng cho các cấp quản lý không chuyên về tài chính, những người cần phải hiểu được ngôn ngữ và kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, cũng như muốn tự tin lên ngân sách cho kế hoạch kinh doanh của mình.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu được các khái niệm và thuật ngữ cơ bản nhất của tài chính
 • Phân tích và hiểu được báo cáo tài chính
 • Lên ngân sách hiệu quả và dự đoán được lợi nhuận của dự án
 • Sử dụng thông tin để quản lý hiệu quả và đưa ra quyết định đúng đắn


Nội dung khóa học:
Giới thiệu các kiến thức cơ bản về kế toán

 • Tổng quát về sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán

Hoat động kế toán

 • Hiểu được tầm quan trọng của hệ thống Nợ/Có và hiểu được chúng hoạt động như thế nào.
 • Hiểu được tên và các chức năng của các yếu tố tài chính như: doanh thu, lợi nhuận, lãi, bảng cân đối kế toán, nợ, kê khai thu nhập và dòng tiên.

Đọc hiểu các tài liệu kế toán

 • Nhận biết và hiểu được tài liệu kế toán
 • Nhận diện những mảng hoạt động chưa tốt của doanh nghiệp và nắm được nguyên nhân
 • Hiểu được báo cáo kết quả kinh doanh
 • Xác định sự khác biệt giữa tài sản cố định và tài sản lưu động
 • Hiểu được sự giảm giá ảnh hướng đến lợi ích của doanh nghiệp như thế nào
 • Đọc và nhận diện được khuynh hướng chung của các số liệu để hiểu được báo cáo tài chính

 Ngân sách và quản lý ngân sách

 • Hiểu được ngân sách là gì và cách thức xây dựng một ngân sách hiệu quả
 • Phương pháp quản lý ngân sách và các giải pháp đối phó khi tình hình thực tế không như dự đoán
 • Thực hành sử dụng ngôn ngữ tài chính và lên ngân sách tài chính hiệu quả

Quản lý kế toán và hiệu quả kinh doanh

 • Sử dụng ngôn từ phù hợp
 • Học viên sẽ được thực hành thảo luận về lợi nhuận và các thông số biên, hiểu được cách ứng phó trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hay chưa hiệu quả.
 • Học các kỹ năng hữu dụng để đánh giá hiệu quả tài chính của bản thân

Quản lý quỹ và dự đoán dòng tiền

 • Hiểu được tại sao dự đoán dòng tiền lại quan trọng đến như vậy
 • Học những kỹ năng cơ bản nhất về quản lý quỹ
 • Hiểu được những loại quyết định cần thiết khi quản lý quỹ và bạn sẽ nhận biết được các vấn đề thường gặp khi dự đoán dòng tiền

Phân tích lợi ích chi phí

 • Biết được một công cụ thường được sử dụng trong quản lý.
 • Cho thấy một đề xuất tốt như thế nào bằng cách phân tích chi phí của nó so với lợi ích mà nó mang lại.
 • Các lợi ích hữu hình và vô hình được thảo luận
 • Tìm hiểu làm thế nào để phân tích lợi ích chi phí.

Thông tin chi tiết khóa học
Thời lượng: 26 & 27 Tháng 5, 2020 (2 ngày)
Địa điểm: Khách sạn 5 sao
Giảng Viên: TBC
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Học phí: 6,400,000 / học viên (đã bao gồm tất cả các chi phí giảng dạy, tài liệu, bữa trưa…)
Đăng ký tham dự tại đây hoặc điền vào form bên dưới Facebook Twitter Google +1