• (028) 6285 6440
 • contact@ctsvietnam.vn
Nghệ thuật giao tiếp được xem là kỹ năng thiết yếu cho các quản lý muốn gây ảnh hưởng đến người khác để gặt hái những kết quả thành công trong sự nghiệp. Với khóa học hai ngày, bạn sẽ nâng cao kỹ năng giao tiếp một cách tự nhiên và cải thiện khả năng thuyết phục và khuyến khích người khác.

Đối tượng:
Các nhà quản lý được yêu cầu quản lý đội ngũ và giao tiếp tốt với mọi người xung quanh để có được sự hỗ trợ của họ tại nơi làm việc.

Mục tiêu khóa học:

 • Sử dụng 3V để truyền đạt thông tin tại nơi làm việc một cách hiệu quả.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với các nhà lãnh đạo, đồng nghiệp và nhân viên
 • Thấu hiểu tính cách của bản thân
 • Xác định phong cách quản lý và xu hướng lãnh đạo của từng loại tính cách
 • Biết cách giao tiếp hiệu quả với từng loại tính cách
 • Tạo ra những cách sáng tạo để thúc đẩy các loại người khác nhau
 • Hiểu tầm quan trọng của EI và cách áp dụng nó


Nội dung khóa học:
Những thách thức trong giao tiếp

 • Bạn là ai trong giao tiếp
 • Thống lĩnh - Bị động - Quyết đoán
 • Vô cảm - Thông cảm - Đồng cảm
 • Lý do hiểu lầm tại nơi làm việc

Xây dựng niềm tin với giao tiếp hiệu quả

 • Truyền đạt rõ ràng ý định để tạo tác động tốt đến những người khác.
  • Nguyên tắc 5Cs cho lời nói
  • Sức mạnh của ngôn ngữ không lời
  • Kết nối cảm xúc bằng giọng nói của bạn
 • Hiểu biết lẫn nhau bằng cách lắng nghe tích cực & đồng cảm
 • Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý quyết đoán

4 kiểu tính cách

 • D.I.S.C
 • Cách nhận biết từng loại tính cách thông qua các biểu hiện đặc trưng ngay lập tức

Giao tiếp hiệu quả - kết nối mọi người

 • Vai trò của giao tiếp trong quản lý
 • Giao tiếp hiệu quả với từng loại tính cách

Trí tuệ cảm xúc

 • Nhận thức được tác động của các khả năng EI đối với sự phát triển nghề nghiệp và sự nghiệp của bạn
 • Đánh giá khả năng EI của riêng bạn
 • Tăng sự tự nhận thức và phát triển sự hiểu biết rõ ràng về điểm mạnh và điểm yếu của bạn
 • Tìm hiểu các chiến lược để giúp bạn quản lý xu hướng phản kháng
 • Xác định và áp dụng bốn kỹ năng cảm xúc chính cho nhiều tình huống tại nơi làm việc
 • Tạo một kế hoạch hành động để tiếp tục tự phát triển EI

Thông tin chi tiết khóa học
Thời lượng: 23 & 24 Tháng 5, 2020 (2 ngày)
Địa điểm: Khách sạn 5 sao
Giảng Viên: TBC
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Học phí: 6,400,000 / học viên (đã bao gồm tất cả các chi phí giảng dạy, tài liệu, bữa trưa…)
Đăng ký tham dự tại đây hoặc điền vào form bên dưới Facebook Twitter Google +1