• (028) 6285 6440
  • contact@ctsvietnam.vn
Với CTS Việt Nam là đối tác đào tạo, Chúng tôi đảm bảo nhân viên của bạn sẽ Phát Triển Nâng Cao kỹ năng một cách bền vững.
  Download Brochures


 
BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO
Phân tích nhu cầu đào tạo - Training Needs Analysis (TNA). Mục tiêu đào tạo của quý công ty được xác định thông qua buổi gặp mặt hợp tác giữa CTS và khách hàng. Từ thông tin thu thập được, CTS sẽ tiến hành tổng hợp và làm việc trực tiếp với công ty để tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo, xác định những kỹ năng cần thiết và làm nổi bật những lĩnh vực cần phát triển.

BƯỚC 2: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
CTS sẽ cùng trao đổi với khách hàng để phát triển chương trình phù hợp với nhu cầu của khách hàng. CTS sẽ thiết kế các tình huống và hoạt động sát với thực tế để đáp ứng mong đợi cụ thể của học viên và công ty. Giảng viên của CTS sẽ thực hiện các khóa học mang tính tương tác cao có liên quan mật thiết đến lĩnh vực và ngành nghề của công ty. Chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn giảng viên phù hợp với môi trường học tập ở công ty và phương pháp học tập sẽ linh động từ truyền thống đến hiện đại.

BƯỚC 3: THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Sự kết hợp đa dạng các hoạt động nhóm nhỏ và lớn, nghiên cứu tình huống thực tế, thực hành đóng vai và bài giảng sẽ được trình bày bởi một trong những giảng viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm và năng động. Bạn có thể tin tưởng vào một chương trình đào tạo hoàn hảo cho học viên và đồng thời đạt được các mục tiêu quan trọng của công ty.

BƯỚC 4: ĐÁNH GIÁ

CTS thực hiện đánh giá tất cả các chương trình đào tạo để cung cấp thông tin phản hồi mang tính khách quan và có giá trị về hiệu quả của chương trình cho khách hàng. Quy trình này được thực hiện để đánh giá và xác định sự cải thiện của học viên sau khi kết thúc đào tạo.
• Khảo sát sau khóa học (giảng viên, nội dung, phương pháp,...)
• Kế hoạch hành động cá nhân
• Bài tập, đánh giá sau khóa học